تبلیغات
ترنج خوشبو - مطالب سخن شهدا
شیعیان ما همچون ترنج خوش بو با ظاهری نیک و باطنی نیکو هستند
تاریخ : چهارشنبه 11 بهمن 1391
نویسنده : علیرضا منگلی

شهید محمد زارعی : خدایا خحالت می كشم در روز قیامت سرور شهیدان بدنش پاره باشد و من سالم باشم ، پروردگارا از تو می خواهم هر زمان صلاح دانستی ، شهید شوم.
موضوعات مرتبط: سخن شهدا ,
تاریخ : سه شنبه 15 فروردین 1391
نویسنده : علیرضا منگلی

خدایا، مكش این چراغ افروخته را و مسوز این سوخته را و مَدَر این پرده دوخته را و مران این بنده آموخته را.

معبودا، در این دنیا مصیبت كردم. دوست تو محمد(ص) غمگین و دشمن تو ابلیس شاد شد. اگر فردا عقوبت كنی باز دوست تو محمد(ص) غمگین و دشمن تو ابلیس شاد می‌شود.

خدایا، تو اندوه بر دل دوست منه، و تو شادی به دشمن مده.

معشوقا، اگر بپرسی حجت ندارم و اگر بسنجی بضاعت... و اگر بسوزانی طاقت.

بارالها، اگر مرا به جرم بگیری، ترا به كرم بگیرم و ]حاشا كه[ كرم تو از جرم من بیشتر است.

الهی، اگر دوستی نكردم دشمنی هم نكردم. گریخته بودم، تو خواندی و بر خوان خود نشاندی.موضوعات مرتبط: سخن شهدا ,
آخرین مطالب
   
div style= title=/diva target='_parent' href='' title=Get