تبلیغات
ترنج خوشبو - مطالب آبان 1394
شیعیان ما همچون ترنج خوش بو با ظاهری نیک و باطنی نیکو هستند
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394
نویسنده : علیرضا منگلی


ریشه های قالی را تا می کنیم تا سالم بماند
ولی ریشه ی زندگی یکدیگر را با تبر نامهربانی قطع می کنیم
و اسمش را می گذاریم برخورد منطقی
دل می شکنیم
و اسمش می شود فهم وشعور
چشمی را اشکبار می کنیم
و اسمش را می گذاریم حق
غافل ازاینکه اگر درتمام این موارد
فقط کمی صبوری کنیم
دیگر مجبور نیستیم عذرخواهی کنیم
ریشه ی زندگی انسانها را دریابیم
و چون ریشه های قالی محترم بشماریم
گاهی متفاوت باش
بخشش را ازخورشید بیاموز
محبت را بی محاسبه پخش کن
دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا
وبدان خدا بهترینها را برایت رقم زدهآخرین مطالب
   
div style= title=/diva target='_parent' href='' title=Get