تبلیغات
ترنج خوشبو - مطالب فروردین 1394
شیعیان ما همچون ترنج خوش بو با ظاهری نیک و باطنی نیکو هستند
تاریخ : شنبه 1 فروردین 1394
نویسنده : علیرضا منگلیتاریخ : شنبه 1 فروردین 1394
نویسنده : علیرضا منگلی


رهبرانقلاب در حرم رضوی: اسلام از ما هم افزایی وانسجام میخواهد
دولتها در نظام اسلامی باید موردحمایت مردم قرار گیرند،حتی از سوی کسانی که به آن رای ندادند
این حرف لب معنای انسجام اسلامی درکشور اسلامی ماست
......................................................................................................................
رهبرانقلاب: برخورد‌ها نه از سوی مردم و نه از سوی مسئولان تحقیر آمیز نباشد
دلواپس بودن جرم نیست اما به معنای متهم کردن و نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد
دولت و طرفداران دولت و کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی می‌کنند،‌ اهانت نکنند
از همه دولتها و از این دولت حمایت کرده و میکنم البته چک سفید امضا هم به کسی نمیدهمآخرین مطالب
   
div style= title=/diva target='_parent' href='' title=Get