تبلیغات
ترنج خوشبو - مجموعه كمك آموزشی ادبیات 3 ویژه امتحان نهایی
شیعیان ما همچون ترنج خوش بو با ظاهری نیک و باطنی نیکو هستند

این مجموعه كه توسط دانش آْموزان دبیرستان نمونه علی بن ابیطالب رفسنجان و آقای اسماعیلی دبیر محترم ادبیات و نویسنده كتاب های كنكور تهیه شده است این مجموعه دارای نكات كتاب ادبیات فارسی 3 به همراه واژه نامه كتاب و امتحان نهایی خرداد 91 می باشد و منبعی جامع برای امتحان نهایی محسوب می شود برای دانلود روی دانلود  كلیك كنید.


آخرین مطالب
   
div style= title=/diva target='_parent' href='' title=Get